Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna została laureatką tegorocznej ósmej edycji konkursu Opolska Niezapominajka 2015 Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w minionym roku.

OROT została także laureatką nagrody publiczności, przyznanej w głosowaniu internetowym mieszkańców regionu (na OROT wpłynęło ponad 40% wszystkich głosów).

Natomiast wyróżnienie kapituła konkursu, pod przewodnictwem Barbary Kamińskiej, doradcy marszałka, przyznała Lokalnej Grupie Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Gratulując nagrodzonym i ośmiu innym organizacjom pozarządowym, które w konkursie startowały, marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił, iż ten, kto kilkanaście lat temu myślał o sektorze organizacji pozarządowych, nie wyobrażał sobie jaki drzemie w nich potencjał i energia. – Są one inspiracją dla wielu naszych działań, w wielu zadaniach nas wyręczają, przejmując trudne obszary społeczne – opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, czy nieradzącymi sobie w obecnej rzeczywistości ekonomicznej – mówił.
Okolicznościowe statuetki i dyplomy wręczali laureatom marszałkowie Andrzej Buła i Roman Kolek oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Norbert Krajczy.

Zabierając głos w imieniu nagrodzonej OROT, jej dyrektor, Piotr Mielec, mówił, iż „Niezapominajka” jest dużą niespodzianką i zaszczytem, który zobowiązuje do jeszcze większego zaangażowania. Zachęcał, by w nim startować i ubiegać się o laury.

Kapituła konkursu podkreśliła, że OROT, który działa od 13 lat, kreuje pozytywny wizerunek województwa na rynkach turystycznych w kraju i za granicą. Podejmuje działania na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Niedawno opracował i wdrożył nowy produkt turystyczny zatytułowany „Opolski bifej” – czyli kulinarny szlak turystyczny promujący opolską kuchnię regionalną z wielokulturowymi wpływami – polskimi, niemieckimi, czeskimi i kresowymi. Z kolei wyróżniona LGD Stobrawski Zielony Szlak, działająca od 10 lat, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, ekologię i ochronę zwierząt, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

Uroczysta gala była okazją do wręczenia organizacjom pozarządowym, działającym w regionie od wielu lat, honorowych odznak „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” przyznawanych przez marszałka województwa. Otrzymali je: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Opolskie Lamy oraz obchodzący właśnie 10-lecie działalności Bank Żywności w Opolu, który w roku ubiegłym przekazał potrzebującym 2 tysiące ton żywności.

MS