Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2259/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. ogłosił Konkurs „Koron i Wieńców Dożynkowych 2016”. Konkurs odbędzie się w dniu 4 września br. w Ujeździe podczas Dożynek Wojewódzkich 2016.

Podstawowym celem Konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

Korony i wieńce dożynkowe zostaną ocenione w trzech kategoriach, tj.:
– kłosowo – ziarnkowej ( w tej kategorii oceniane będą korony: kłosowo-ziarnkowe oraz kłosowe),
– ziarnkowej,
– prac plastycznych (nawiązujących do tradycji dożynek).

Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego działająca w oparciu o Regulamin Konkursu, który został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2259/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 30 sierpnia 2016 r.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do: Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.
Do Konkursu można zgłosić tylko jedną koronę lub pracę plastyczną z danej gminy lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym.

Pliki do pobrania:

Udostępnij wpis: